นายประเวศ รัตนวงศ์ ผอ สกสค.จังหวัดอุดรธานี  ประชุมชี้แจงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ โครงการ ช.พ.ค.-ช.พ.ส.ณ โรงเรียนอนุบาลสร้างคอม อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี วันที่ 18 พฤษภาคม 2561
นายประเวศ รัตนวงศ์ ผอ สกสค.จังหวัดอุดรธานี ประชุมชี้แจงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ โครงการ ช.พ.ค.-ช.พ.ส.ณ โรงเรียนอนุบาลสร้างคอม อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี วันที่ 18 พฤษภาคม 2561