ผอ.สกสค.จังหวัดอุดรธานี (นายประเวศ รัตนวงศ์) ปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงาน สกสค.จังหวัดอุดรธานี

ผอ.สกสค.จังหวัดอุดรธานี ปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงาน สกสค.จังหวัอุดรธานี
ผอ.สกสค.จังหวัดอุดรธานี ปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงาน สกสค.จังหวัอุดรธานี