มอบเช็คค่าจัดการศพ

นายมั่นคง อธิราช ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอุดรธานี
มอบเช็คค่าจัดการศพให้แก่ทายาทสมาชิก ช.พ.ค. -ช.พ.ส.ที่ถึงแก่กรรม
จ่ายค่าจัดการศพ ช.พ.ค. ราย นายบรรณา   โนนเดช   เพื่อจ่ายให้แก่คู่สมรส  คือ  นางจันทร์เพ็ญ  โนนเดช จ่ายค่าจัดการศพ ช.พ.ค.ราย นายสมยศ ชัยวินิตย