การประชุมคณะกรรมการจัดสวัสดิการจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 2/2560

การประชุมคณะกรรมการจัดสวัสดิการจังหวัดอุดรธานี
ครั้งที่ 2/2560
ณ ห้องประชุม สำนักงาน สกสค.จังหวัดอุดรธานี
ในวันจันทร์ที่ 24 กรกฏาคม 2560

ปช สวัสดิการ260_๑๗๐๗๒๔_0008ปช สวัสดิการ260_๑๗๐๗๒๔_0001 ปช สวัสดิการ260_๑๗๐๗๒๔_0002ปช สวัสดิการ260_๑๗๐๗๒๔_0004ปช สวัสดิการ260_๑๗๐๗๒๔_0006