ประชุมรับฟังแลกเปลี่ยนปัญหาในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการหักเงินค่าสงเคราะห์รายศพ ช.พ.ค. – ช.พ.ส.

ประชุมการเงิน_๒๑๐๗๒๑_4

เมื่อวันที่  21 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายภัญญู ภูริศรี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอุดรธานี  เป็นประธานการประชุมรับฟังแลกเปลี่ยนปัญหาในการหักเงินค่าสงเคราะห์รายศพ สมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดอุดรธานี

ประชุมการเงิน_๒๑๐๗๒๑ ประชุมการเงิน_๒๑๐๗๒๑_0 ประชุมการเงิน_๒๑๐๗๒๑_1 ประชุมการเงิน_๒๑๐๗๒๑_2 ประชุมการเงิน_๒๑๐๗๒๑_3 ประชุมการเงิน_๒๑๐๗๒๑_4 ประชุมการเงิน_๒๑๐๗๒๑_6 ประชุมการเงิน_๒๑๐๗๒๑_7 ประชุมการเงิน_๒๑๐๗๒๑_8