การประชุมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการชำระเงินและการนำส่งเงินค่าสงเคราะห์รายศพ ช.พ.ค.-ช.พ.ส.

การประชุมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการชำระเงินและการนำส่งเงินค่าสงเคราะห์รายศพ ช.พ.ค.-ช.พ.ส.

ในวันที่  4  สิงหาคม  2559 ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดอุดรธานี

page 4 S__6562294