ขอเชิญร่วมอนุโมทนาในการอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564 ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.

1

1