ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือน สกสค.อุดรธานี ประจำเดือน มิถุนายน 2560

http://www.otep-udn.go.th/wp-content/uploads/2017/06/ข่าวประชาสัมพันธ์รายเดือน-มิ.ย.-60-new.pdf

june1 june2 [pdf-