งานกตัญญูครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดอุดรธานี

ในวันเสาร์ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ สำนักงานสกสค.จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ ศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดอุดรธานี ได้จัดงานกตัญญูครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดอุดรธานี และร่วมกันทำบุญใส่บาตรเพื่อถวายเป็น
พระราชกุศลแด่ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”
โดยมี นายวิเชียร ขาวขำ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานและเป็นเกียรติเปิดใช้
ทางลาดชันสำหรับ ผู้สูงอายุและผู้พิการที่มาติดต่อขอรับบริการกับสำนักงาน สกสค.จังหวัดอุดรธานี

876A8737  IMG_9080 - Copy IMG_9092 - Copy IMG_9195 - Copy IMG_9328 - Copy IMG_9332 - Copy IMG_9459 - Copy IMG_9479 - Copy876A9050  IMG_9216