ฉลองครบรอบ 68 ปี การฌาปณกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา

การรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค.,ช.พ.ส.กรณีพิเศษ
การรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค.,ช.พ.ส.กรณีพิเศษ