นายประเวศ รัตนวงศ์ ผอ สกสค.จังหวัดอุดรธานี ชี้แจงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ โครงการ ช.พ.ค.,ช.พ.ส. ณ โรงเรียนอนุบาลสร้างคอม อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี วันที่ 18 พฤษภาคม 2561