นายประเวศ รัตนวงศ์ ผอ.สกสค.จังหวัดอุดรธานี ประชุมชี้แจงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ โครงการ ช.พ.ค.-ช.พ.ส.วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลสร้างคอม อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี

S__12206084

นายประเวศ รัตนวงศ์ ผอ.สกสค.จังหวัดอุดรธานี ประชุมชี้แจงการลออัตราดอกเบี้ยเงินกู้ โครงการ ช.พ.ค.,ช.พ.ส. ณ โรงเรียนอนุบาลสร้าคอม อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี วันที่ 18 พฤษภาคม 2561
นายประเวศ รัตนวงศ์ ผอ.สกสค.จังหวัดอุดรธานี ประชุมชี้แจงการลออัตราดอกเบี้ยเงินกู้ โครงการ ช.พ.ค.,ช.พ.ส. ณ โรงเรียนอนุบาลสร้าคอม อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี วันที่ 18 พฤษภาคม 2561

S__12206091

S__15114243