นายประเวศ รัตนวงศ์ ผอ.สกสค.จังหวัดอุดรธานี ประชุมชี้แจงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ โครงการ ช.พ.ค.-ช.พ.ส. วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลสร้างคอม อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี

S__12206084