นายประเวศ รัตนวงศ์ ผอ สกสค.จังหวัดอุดรธานี พร้อมเจ้าหน้าที่ ออกบริการสำรวจข้อมูลสมาชิก ช.พ.ค.,ช.พ.ส.ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล วันที่ 12 พฤษภาคม 2561

25610515_๑๘๐๕๑๕_0003