ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดอุดรธานี

35622 S__5750811 S__5750812การประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดอุดรธานี
ในวันที่  8 มิถุนายน  2559 ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดอุดรธานี