ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 10/2564 วันที่ 7 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุดรธานี

244137867_987277765170170_8350667952650582785_n
นายภัญญู ภูริศรี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอุดรธานี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 10/2564 วันที่ 7 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุดรธานี
ในการนี้มีเรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา การมอบทุนมูลนิธิทวี บุณยเกตุ ปีการศึกษา 2564 รวมไปถึงรายงานสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. สังกัดจังหวัดอุดรธานีถึงแก่กรรม เพียง ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2564 – 30 กันยายน 2564
243716825_393231915589736_7239656319741662214_n244399994_157543419909637_8130318994867741650_n 244473601_984855995406693_807942096002907423_n 243525411_292783175863643_3774355573558251697_n 243051084_566140064678782_625007364601203082_n 244365265_259616316076555_2462621567606431766_n 244386453_230414105811863_8550064508281383037_n 244137867_987277765170170_8350667952650582785_n
243815935_1041931423229498_2804046791489128682_n 243219146_676288236678204_1980633493769882696_n LINE_ALBUM_ประชุมกรรมการ ฯ_211007244571350_170598978591147_22985808054318964_n 244474463_612511223492244_54211194096478512_n