ประชุมชี้แจงแนวทางในการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูกลุ่มวิกฤต

 

นายประเวศ รัตนวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอุดรธานี
ประชุมชี้แจงแนวทางในการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูกลุ่มวิกฤต
ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดอุดรธานี วันที่ 5 เมษายน 2560

67086 67087 67090 67091

 

67092