ประชุมประชาสัมพันธ์งาน สกสค ที่กลุ่มดุง 4 อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

นายประเวศ รัตนวงศ์
ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอุดรธานี
เข้าร่วมประชุมประชาสัมพันธ์งาน สกสค ที่กลุ่มดุง 4 อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

S__24502291 S__24502293 S__24502295 S__24502309