ประชุมปรึกษาหารือการติดตามหนี้โครงการเงินกู้ ช.พ.ค-ช.พ.ส

ประชุมปรึกษาหารือการติดตามหนี้โครงการเงินกู้ ช.พ.ค-ช.พ.ส
ระหว่างธนาคารออมสินกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ในวันที่ 13 มีนาคม 2560
ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดอุดรธานี
54E27DD3-7B2D-4B30-8300-716C812281D5 88F48B52-82BE-4742-967A-526DC27BD72B B54967F0-5C12-43C6-B155-3E6E95365B38 CF540D27-305F-407D-B133-5C2139CE8400