ประชุมศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุ

สำนักงาน สกสค.จังหวัดอุดรธานี
จัดการประชุมศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุ
ในวันที่  23  พฤษภาคม  2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดอุดรธานี

S__5472434 S__5472435 S__5472437 S__5472440