ประชุมแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค-ช.พ.ส

การประชุมแนวทางการแก้ไขปัญาหนี้ค้างโครงการสวัสดิการเงินกู้
ช.พ.ค-ช.พ.ส.ที่ สนง.สกสค.ได้ใช้เงินกองทุนสำรองจ่ายให้แก่สมาชิก
โดย นายประเวศ รัตนวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอุดรธานี
ร่วมกับ

ออมสินเขต 1, ออมสินเขต 2
ณห้องประชุม สำนักงาน สกสค.จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น.

S__4874269 S__4874270 S__4874274 S__4874276