ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ข้าราชการครูอาวุโส อุดรธานี เขต 3

นายประเวศ รัตนวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอุดรธานี ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559
ข้าราชการครูอาวุโส อุดรธานี เขต3 ณ สำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
ในวันที่  29 ธันวาคม  2559

S__17989638 S__17989639 S__17989640