ประมวลภาพพิธีรดน้ำดำหัวครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดอุดรธานี

DSCF4191 DSCF4221 DSCF4227 DSCF4228 DSCF4235 DSCF4245 DSCF4259 DSCF4261 DSCF4264 DSCF4270 DSCF4280 DSCF4288 DSCF4294 DSCF4298 DSCF4303 DSCF4305 DSCF4306 DSCF4312 DSCF4318 DSCF4322 DSCF4327 DSCF4330 DSCF4333 DSCF4334 DSCF4336 DSCF4340 DSCF4348 DSCF4351 DSCF4355 DSCF4368 DSCF4374 DSCF4375 DSCF4379 DSCF4393 DSCF4400 DSCF4420 DSCF4425 DSCF4438 DSCF4443 DSCF4444 DSCF4447 DSCF4448 DSCF4453 DSCF4457 DSCF4459 DSCF4463 DSCF4464 DSCF4465 DSCF4470 DSCF4477 DSCF4484 DSCF4486 DSCF4489 DSCF4498 DSCF4500 DSCF4504 DSCF4517 DSCF4519 DSCF4523 DSCF4526 DSCF4528