ผอ.สกสค.จังหวัดอุดรธานี (นายประเวศ รัตนวงศ์) มอบเงินศาสนพิธี และพวงหรีด ให้แก่สมาชิก ช.3พ.ค.,ช.พ.ส.ถึงแก่กรรม

มอบเงินศาสนพิธี 4