ผอ.สกสค.จังหวัดอุดรธานี (นายประเวศ รัตนวงศ์) มอบเงินศาสนพิธี และพวงหรีด กรณีสมาชิก ช.พ.ค.,ช.พ.ส.ถึงแก่กรรม

ผอ.สกสค.จังหวัดอุดรธานี (นายประเวศ รัตนวงศ์ มอบเงินศาสนพิธี และวางพวงหรีดสมาชิกถึงแก่กรรม
ผอ.สกสค.จังหวัดอุดรธานี (นายประเวศ รัตนวงศ์ มอบเงินศาสนพิธี และวางพวงหรีดสมาชิกถึงแก่กรรม