ผอ.สกสค.จังหวัดอุดรธานี (นายประเวศ รัตนวงศ์) มอบเงินศาสนพิธี ฯ สมาชิก ช.พ.ค.,ช.พ.ส.ถึงแก่กรรม

ผอ.มอบเงิน2

ผอ.มอบ 3