ผอ.สกสค.จังหวัดอุดรธานี (นายประเวศ รัตนวงศ์) เคารพศพสมาชิกฯและมอบเงินศาสนพิธีแก่ทายาทสมาชิก ช.พ.ค.,ช.พ.ส.

ผอ.สกสค.จังหวัดอุดรธานี (นายประเวศ รัตนวงศ์)  เคารพศพสมาชิก ช.พ.ค.,ช.พ.ส. และมอบเงินศาสนพิธีให้แก่ทายาทของสมาชิก ช.พ.ค.,ช.พ.ส.
ผอ.สกสค.จังหวัดอุดรธานี (นายประเวศ รัตนวงศ์) เคารพศพสมาชิก ช.พ.ค.,ช.พ.ส. และมอบเงินศาสนพิธีให้แก่ทายาทของสมาชิก ช.พ.ค.,ช.พ.ส.