ผอ.สกสค.จังหวัดอุดรธานี (นายประเวศ รัตนวงศ์) มอบเงินศาสนพิธี แก่ทายาท สมาชิก ช.พ.ค.,ช.พ.ส.

ผอ.สกสค.จังหวัดอุดรธานี (นายประเวศ รัตนวงศ์) มอบเงินศาสนพิธี แก่ทายาทสมาชิก ช.พ.ค.,ช.พ.ส
ผอ.สกสค.จังหวัดอุดรธานี (นายประเวศ รัตนวงศ์) มอบเงินศาสนพิธี แก่ทายาทสมาชิก ช.พ.ค.,ช.พ.ส

มอบเงินศาสนพิธี 3

มอบเงินศาสนพิธี 4

มอบเงินศาสนพิธี 5

มอบเงินศาสนพิธี 6