ผอ.สกสค.จังหวัดอุดรธานี นายประเวศ รัตนวงศ์ มอบเงินศาสนพิธี สมาชิกถึงแก่กรรม

ผอ.สกสค.จังหวัดอุดรธานี (นายประเวศ รัตนวงศ์ มอบเงินศาสนพิธี และวางพวงหรีดสมาชิกถึงแก่กรรม
ผอ.สกสค.จังหวัดอุดรธานี (นายประเวศ รัตนวงศ์ มอบเงินศาสนพิธี และวางพวงหรีดสมาชิกถึงแก่กรรม