ผอ.สกสค.จังหวัดอุดรธานี (นายประเวศ รัตนวงศ์) มอบเงินศาสนพิธี และพวงหรีด สมาชิก ช.พ.ค.,ช.พ.ส.ถึงแก่กรรม

มอบเงินศาสนพิธี 5