ผอ.สกสค.จังหวัดอุดรธานี นายประเวศ รัตนวงศ์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ สำนักงาน สกสค.จังหวัดอุดรธานี

ผอ.ปรับรุงภูมิทัศน์สำนักงาน