มอบเช็คค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.

นายมั่นคง  อธิราช ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอุดรธานี
มอบเช็คค่าจัดการศพแก่ทายาทสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส.

S__17358851 จ่ายค่าจัดการศพ ช.พ.ค. ราย นายบรรณา   โนนเดช   เพื่อจ่ายให้แก่คู่สมรส  คือ  นางจันทร์เพ็ญ  โนนเดช จ่ายค่าจัดการศพ ช.พ.ค.ราย นายสมยศ ชัยวินิตย