ร่วมประชุม การประชุมสามัญประจำปี 2559 ครั้งที่ 9

5D8385D9-F660-4F00-B3C2-E5F50A7741EB 56320 S__4964429 S__4964431 S__4964432

นายประเวศ รัตนวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอุดรธานี ร่วมประชุม
การประชุมสามัญประจำปี 2559
ครั้งที่ 9   “การปฏิรูปการศึกษายุคใหม่ เพื่อพัฒนาการศึกษาชาติไทยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด”
ในวันที่ 3 – 4 มีนาคม 2560  โดย
สมาคมสมพันธ์ครูอุดรธานี ร่วมกับ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด และสมาคมครูทั้ง 20 อำเภอ
ในจังหวัดอุดรธานี
ณ โรงเรียนกลางใหญ่นิโรจน์รังสีอุปถัมภ์ ต.กลางใหญ่
อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี