ร่วมปรึกษาหารือการค้างชำระสวัสดิการเงินกู้โครงการ ช.พ.ค-ช.พ.ส กับ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา 5 เขต

นายประเวศ รัตนวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอุดรธานี
ร่วมปรึกษาหารือการค้างชำระสวัสดิการเงินกู้โครงการ ชพค-ชพส กับ
ผู้อำนวยการสำนักงาน สพป.อด.เขต1-4 และ ผู้อำนวยการสำนักงาน สพม.20
ณ ห้องประชุม สำนักงาน สกสค.จังหวัดอุดรธานี 
วันที่ 6 5D27ECED-0C27-415F-8306-23E368567FDD 7E170653-71F3-415E-958B-21178F0E9FF3 2731CD06-00BC-4F57-AE36-363080CFEFC3 734035D8-7729-40DA-B4FD-23D8BF6D9FB8 E63BC965-75D9-4B8F-A409-106E3C623464มี.ค. 2560