คิดบวก

การพัฒนาองค์กรและคิดบวกการทำงานเป็นทีม

ผอ.สกสค.จังหวัดอุดรธานี(นายประเวศ รัตนวงศ์) ร่วมประชมการพัฒนาองค์กรและการคิดบวกทำงานเป็นทีม ณ โรงแรมจอมเทียนพัทยา ปาล์ม บีท

Posted Under