สกสค.อุดรธานีมอบชุดนักเรียนและทุนการศึกษาแก่นักเรียนยากจน

นายประเวศ รัตนวงศ์
ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอุดรธานี
ออกพื้นที่มอบชุดนักเรียนและมอบทุนการศึกษาแก่บุตรครูที่เรียนดี
ณ โรงเรียนบ้านแข้ และ โรงเรียนท่าโสม อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี
ในวันที่  18  สิงหาคม 2560

น้ำโสม_๑๗๐๘๒๑_0001 น้ำโสม_๑๗๐๘๒๑_0002 น้ำโสม_๑๗๐๘๒๑_0003 - Copy น้ำโสม_๑๗๐๘๒๑_0004 - Copy น้ำโสม_๑๗๐๘๒๑_0005 น้ำโสม_๑๗๐๘๒๑_0007 น้ำโสม_๑๗๐๘๒๑_0009 - Copy น้ำโสม_๑๗๐๘๒๑_0013 น้ำโสม_๑๗๐๘๒๑_0014 น้ำโสม_๑๗๐๘๒๑_0015 น้ำโสม_๑๗๐๘๒๑_0016 น้ำโสม_๑๗๐๘๒๑_0017 น้ำโสม_๑๗๐๘๒๑_0018 น้ำโสม_๑๗๐๘๒๑_0019 น้ำโสม_๑๗๐๘๒๑_0020 น้ำโสม_๑๗๐๘๒๑_0021 น้ำโสม_๑๗๐๘๒๑_0022 น้ำโสม_๑๗๐๘๒๑_0023 น้ำโสม_๑๗๐๘๒๑_0024 น้ำโสม_๑๗๐๘๒๑_0026 น้ำโสม_๑๗๐๘๒๑_0027 น้ำโสม_๑๗๐๘๒๑_0028 น้ำโสม_๑๗๐๘๒๑_0029 น้ำโสม_๑๗๐๘๒๑_0030 น้ำโสม_๑๗๐๘๒๑_0034 น้ำโสม_๑๗๐๘๒๑_0037