สำนักงาน สกสค.จังหวัดอุดรธานี ต้อนรับ พล.ท.โกศล ประทุมชาติ ที่ปรึกษา รมว.ศึกษาธิการ และคณะเยี่ยมชมสำนักงาน สกสค.อุดรธานี

พล.ท.โกศล ประทุมชาติ ที่ปรึกษา รมว.ศึกษาธิการและคณะ เยี่ยมชมสำนักงาน สกสค.จังหวัดอุดรธานี
นำทีมพนักงาน เจ้าหน้าที่ ต้อนรับ โดย
นายประเวศ รัตนวงศ์
ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอุดรธานี
ในวันที่ 21  มิถุนายน  2560

S__6496413 S__6496418 S__6496419 S__6496423 S__6496431 S__6496437 S__6496443 S__6496444 S__6496446 S__6496448 S__6496451 S__6496456