สำนักงาน สกสค.จังหวัดอุดรธานี เปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. และ ช.พ.ส.เป็นกรณีพิเศษ เนื่องในโอกาสครบรอบ 68 ปี การฌาปณกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา สำหรับผู้ที่มีอายุเกิน 35 ปี ขึ้นไป จนถึง 60 ปี (นับถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563)และไม่เคยสมัครเป็นสมาชิก ช.พ.ค.,ช.พ.ส.มาก่อน

สำนักงาน สกสค.จังหวัดอุดรธานี รับสมัครสมาชิก ช.พ.ค.และ ช.พ.ส.กรณีพิเศษ
สำนักงาน สกสค.จังหวัดอุดรธานี รับสมัครสมาชิก ช.พ.ค.และ ช.พ.ส.กรณีพิเศษ