เชิญร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562 ณ วัดแก้วโกรวาราม ต.ปากน้ำ อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ ในวันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562

กฐิน
เชิญทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ปะจำปี 2562 ณ วัดแก้วโกรวาราม พระอารามหลวง ต.ปากน้ำ อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ ในวันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562
เชิญทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ปะจำปี 2562 ณ วัดแก้วโกรวาราม พระอารามหลวง ต.ปากน้ำ อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ ในวันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562