สกสค.อุดรธานี ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมสรีระสังขารหลวงปู่ใหญ่ พระอุดมญาณโมลี

นายประเวศ รัตนวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอุดรธานี และเจ้าหน้าที่ ,ลูกจ้าง ร่วมกับ
สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดอุดรธานี ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมสรีระสังขารหลวงปู่ใหญ่ พระอุดมญาณโมลี
(หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป)ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 9 (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดโพธิสมภรณ์ (พระอารามหลวง) จ.อุดรธานี
พระมหาเถระอาวุโสฝ่ายวิปัสสนาสายหลวง5AACFD69-1985-47EF-8BE6-6F7FEC829390 7BED56FF-8D58-4437-8CE1-5722B1695D7D 983082B5-EC23-48F6-A90D-3821BB1D0FB1 1263212A-E6DF-497F-A9E8-CD11BCBFD872 S__4964418ปู่มั่น ณ วัดโพธิสมภรณ์ อ.เมือง จ.อุดรธานี (คืนที่ 78) ในวันที่ 2 มีนาคม 2560